Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Events

Royal Thai Embassy, Berlin

Activities & News

Display # 
Title Author Hits
เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนางบุษกร วรรธนะภูติ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรและคณะ Written by Embassy 1837
เอกอัครราชทูตฯ พบหารือ Dr. Norbert Röttgen ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎร Written by Embassy 1733
เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะ Written by Embassy 2597
เอกอัครราชทูตฯ พบนาย Hans-Joachim Fuchtel รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Written by Embassy 1850
งานประเพณีสงกรานต์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต Written by Embassy 2327
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาเกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่นครมิวนิก Written by Embassy 2106
เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา Written by Embassy 2103