Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Events

Royal Thai Embassy, Berlin

Activities & News

Display # 
Title Author Hits
กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ดนตรีไทยในเยอรมนี Written by Embassy2 2198
เอกอัครราชทูตต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร Written by Embassy2 1645
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในเยอรมนี Written by Embassy2 1297
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนกรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 1367
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 Written by Embassy2 1845
เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม Berlin ASEAN Committee (BAC) Written by Embassy2 1256
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจนวดและสปา Written by Embassy2 1337
Eröffnung des Thai Pavillons auf der ITB 2016 Written by Embassy2 1436
เรียนดนตรีไทย ปี 2559 Written by Embassy2 1488
โครงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ Written by Embassy2 1200