Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Events

Royal Thai Embassy, Berlin

Activities & News

Display # 
Title Author Hits
เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ Written by Embassy2 1420
จัดการอบรมการบริหารธุรกิจสปาและนวดแผนไทย หลักสูตร 70 ชั่วโมง Written by Embassy2 1629
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม Foreign Trade Committee Meeting เมืองบาดฮอมบวร์ก Written by Embassy2 1374
เอกอัครราชทูตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 1910
BAC รับฟังการบรรยายสรุปจาก Brandenburg Water Academy Written by Veradet 2502
กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ดนตรีไทยในเยอรมนี Written by Embassy2 2488
เอกอัครราชทูตต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร Written by Embassy2 1879
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในเยอรมนี Written by Embassy2 1540
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนกรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 1642
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 Written by Embassy2 2155