Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Events

Royal Thai Embassy, Berlin

Activities & News

Display # 
Title Author Hits
การแสดง Siam Symphonic Band และวง Stabsmusikkorps der Bundeswehr ของกองทัพเยอรมัน ณ กรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 2888
เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ Written by Embassy2 2969
จัดการอบรมการบริหารธุรกิจสปาและนวดแผนไทย หลักสูตร 70 ชั่วโมง Written by Embassy2 3473
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม Foreign Trade Committee Meeting เมืองบาดฮอมบวร์ก Written by Embassy2 2909
เอกอัครราชทูตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 3538
BAC รับฟังการบรรยายสรุปจาก Brandenburg Water Academy Written by Veradet 4225
กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ดนตรีไทยในเยอรมนี Written by Embassy2 4295
เอกอัครราชทูตต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร Written by Embassy2 3276
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในเยอรมนี Written by Embassy2 2698
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนกรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 3090