Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Events

Royal Thai Embassy, Berlin

Activities & News

Display # 
Title Author Hits
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม Foreign Trade Committee Meeting เมืองบาดฮอมบวร์ก Written by Embassy2 2223
เอกอัครราชทูตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลวันสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ วัดพุทธาราม กรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 2794
BAC รับฟังการบรรยายสรุปจาก Brandenburg Water Academy Written by Veradet 3540
กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ดนตรีไทยในเยอรมนี Written by Embassy2 3574
เอกอัครราชทูตต้อนรับคณะข้าราชการและนักศึกษา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร Written by Embassy2 2696
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในเยอรมนี Written by Embassy2 2248
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนกรุงเบอร์ลิน Written by Embassy2 2447
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 Written by Embassy2 3220
เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม Berlin ASEAN Committee (BAC) Written by Embassy2 2282
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจนวดและสปา Written by Embassy2 2402