Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี กับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Royal Thai Embassy, Berlin

ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี กับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

     

      ร่วมเป็นเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมนี กับสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ย.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมมาเป็นเครือข่ายนักเรียนไทย ในเยอรมนี โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านนี้ (https://goo.gl/forms/BKotM1B0lb0jDpL52 ) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข่าวสารกิจกรรม ทั้งในด้านวิชาการและสันทนาการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาไทย และผู้สนใจต่อไปครับ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การสนับสนุนการรวมตัวของเครือข่ายนักเรียนไทยและกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคมฯ อีกด้วยครับ