สถานเอกอัครราชทูตฯ ปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วัน Reformation Day (Reformationstag)

ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย

‣  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

‣     วารสารไทยคู่ฟ้า

‣  Thailand Today

‣  ตำรับอาหารอาเซียน

การทูตเพื่อการพัฒนาของไทย

ข่าวสารนิเทศ

ปาฐกถานายกรัฐมนตรี ในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา สิงคโปร์

ข่าวด้านการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม..

ข่าวสารและข้อมูล

ประกาศ

บริการกงสุล

บริการกงสุล

วันจันทร์-วันศุกร์
ระหว่าง ๙.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ น. รับคำร้องถึง ๑๒.๓๐ น.

 

บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ระหว่าง ๑๔๐๐ -๑๗๐๐ น.

 

หมายเลขฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
+๔๙ ๐๑๕๒ – ๐๓๕๑ ๙๑ ๓๙
+๔๙ ๐๑๖๒ – ๕๒ ๐๗ ๕๕๓

Links