สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 และจะเปิดทำการตามปกติ (รวมถึงการบริการกงสุล) ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย

‣  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

‣     วารสารไทยคู่ฟ้า

‣  Thailand Today

ข่าวสารนิเทศ

ข่าวสารนิเทศ: กรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะบางจังหวัดในห้วงวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2559

ข่าวด้านการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม..

ข่าวสารและข้อมูล

ประกาศ

บริการกงสุล

บริการกงสุล

วันจันทร์-วันศุกร์
ระหว่าง ๐๘.๓๐ ถึง ๑๓.๐๐ น. รับคำร้องถึง ๑๒.๓๐ น.

บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ระหว่าง ๑๔๐๐ -๑๗๐๐ น.

ข้อมูลทั่วไป ๐๓๐-๗๙๔ ๘๑ ๐

หนังสือเดินทาง ๐๓๐-๗๙๔ ๘๑ ๑๑๑

นิติกรณ์ ๐๓๐-๗๘๔ ๘๑ ๑๑๒

วีซ่า ๐๓๐-๗๙๔ ๘๑ ๑๑๗

แฟกซ์ ๐๓๐-๗๙๔๘๑ ๑๑๘

หมายเลขฉุกเฉินกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
+๔๙ ๐๑๕๒ – ๐๓๕๑ ๙๑ ๓๙
+๔๙ ๐๑๖๒ – ๕๒ ๐๗ ๕๕๓

Links