ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานฯ Embassy2 100
Employment Opportunity Announcement- The Investment Section, Frankfurt Embassy2 462
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ Embassy2 92
ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับเข้าตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ Embassy2 146
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ Embassy2 81
ประกาศผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด Embassy2 252
มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ Embassy2 1408
เหตุรถบรรทุกวิ่งพุ่งเข้าชนตลาดคริสต์มาส กรุงเบอร์ลิน Veradet 357