ข่าวกิจกรรม

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน่วยราชการไทยในเบอร์ลินร่วมช่วยเหลือและมอบความสุขแก่เด็กที่ตกยาก Embassy2 172
เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Embassy2 56
ไทยร่วมมือกับเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรไทย Embassy2 59
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หนึ่งในสาขาความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเยอรมนี Embassy2 56
คณะผู้แทนไทยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เข้าพบหารืออัครราชทูตที่ปรึกษา Embassy2 53
การเข้าร่วมประเพณีในเทศกาลทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๐ Embassy2 79
การเข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐ Embassy2 88
ผู้บริหาร BMW ในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าพบเอกอัครราชทูต Embassy2 66
เปิดหน้าต่างสู่ประเทศไทยด้วยหนังสือไทย Embassy2 517