ข่าวกิจกรรม

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เยือนเบอร์ลิน Embassy2 23
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน หารือกับผู้บริหารบริษัท BMW Embassy2 24
เอกอัครราชทูตพบปะหารือกับกลุ่มนักศึกษาไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง Embassy2 48
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนวดไทยและสปาไทยในเยอรมนี Embassy2 117
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตโดยนายณัฐ ยนตรรักษ์ ที่เมือง Karlsruhe Embassy2 86
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานวันอาเซียน (ASEAN Day) ที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก Embassy2 87
การสัมมนาในหัวข้อ Moving forward the Digital Business and Innovation Partnership with Germany Embassy2 110
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 Embassy2 124
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการ ก.พ. Embassy2 104
การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 3 Embassy2 103