ข่าวกิจกรรม

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมงาน International Tourism Börse หรืองาน ITB Berlin Embassy2 140
พิธีเปิดคูหาไทยในงาน ITB Berlin 2018 Embassy2 116
งาน ASEAN-German Education and Vocational Training Forum ครั้งที่ 1 Embassy2 111
ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการทหารและนักเรียนทหารไทยในเยอรมนี Embassy2 245
คูหาไทยในงาน International Green Week 2018 Embassy2 216
คณะผู้แทนไทยที่เดินทางเข้าร่วมงาน International Green Week 2018 Embassy2 349
ความภาคภูมิใจของคนไทยกับผู้กำกับดัง “อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล” Embassy2 217
โครงการ "แทนรักจากใจ" เพื่อมูลนิธิพระดาบส Embassy2 221
ทุกคนกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและความอิ่มใจ Embassy2 217
“เรียนรู้อดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบัน และสร้างสรรค์อนาคต” Embassy2 271