ข่าวกิจกรรม

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 Embassy2 3
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการ ก.พ. Embassy2 5
การประชุมใหญ่นักเรียนทุนรัฐบาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 3 Embassy2 6
งาน Hannover Messe กับการพัฒนา Industrie 4.0 ของไทย Embassy2 8
รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ เดินทางดูงานในสหพันธ์ฯ Embassy2 91
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนกรุงเบอร์ลิน Embassy2 509
German-Asian Business Dialogue ครั้งที่ 2 ณ กรุงเบอร์ลิน Embassy2 616