ข่าวกิจกรรม

แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินเข้าเยี่ยมคารวะนาง Gerda Hasselfeldt สมาชิกรัฐสภาสหพันธ์ฯ สังกัดพรรค CSU Veradet 91
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เยือนเบอร์ลิน Embassy2 95
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน หารือกับผู้บริหารบริษัท BMW Embassy2 118
เอกอัครราชทูตพบปะหารือกับกลุ่มนักศึกษาไทยในนครมิวนิกและเมืองใกล้เคียง Embassy2 144
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนวดไทยและสปาไทยในเยอรมนี Embassy2 214
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานแสดงคอนเสิร์ตโดยนายณัฐ ยนตรรักษ์ ที่เมือง Karlsruhe Embassy2 160
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานวันอาเซียน (ASEAN Day) ที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก Embassy2 154
การสัมมนาในหัวข้อ Moving forward the Digital Business and Innovation Partnership with Germany Embassy2 201
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 Embassy2 196
งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการ ก.พ. Embassy2 166