พิมพ์

วัดไทยในเยอรมนี

Berlin I  Hamburg I  Nordrhein-Westfalen I  Schleswig-Holstein I  Niedersachsen I  Hessen I  Baden Württemberg I  Bayern I Saarland I  Thüringen
   
   Berlin  

วัดพุทธวิหาร
Buddhavihara Buddha Verein Berlin e.V.
เจ้าอาวาส พระโพธิคุณวิเทศ
Malchower Straße 23
13089 Berlin-Pankow
Tel. 030-4169844– 46
Fax. 030-40713580


วัดพุทธาราม 
Wat Buddharama, Buddharama Verein e.V.    
เจ้าอาวาส พระโสภณพุทธิวิเทศ    
Schoenagelstr. 24    
12685 Berlin           
Tel. 030-9333072, 9339460 
Fax. 030-9333072 
Mob. 0170-9376739   
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัดป่าโพธิธรรม
พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล
Wat Pah Bodhi-Dhamm
Breitehornweg 1 A
10489  Berlin
Tel. 0176-62610958
www.wat-pah-bodhi-dhamm.de

วัดพระธรรมกาย เบอร์ลิน
พระมหามนต์ชัย มนฺตาคโม
Wat Phra Dhammakaya Berlin
Dahlewitzer Dorf Str. 40A
15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033-708909888

วัดสังฆทานเยอรมัน
Wat Sanghathan Thai-German Buddhistisches Kloster & Meditationzentrum
Brandenburgische Straße 76a
15566 Schöneiche bei Berlin
Tel.: +49 (0)30 - 65 07 63 97
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Hamburg  

วัดพุทธบารมี
Wat Buddhabharami TDKV e.V.
เจ้าอาวาส พระครูคุณสารโสภณ
Woeschenhof 11 
22045 Hamburg
Tel. 040-79300232
Fax. 040-79300234

 

 

   Nordrhein-Westfalen  

วัดป่าอนาลโย
Wat Pah Analyo        
Buddhistischer Verein NRW e.V.
พระครูสังฆรักษ์ ชัชวาลย์ สุภัทโท
Luebkestr. 20
44141 Dortmund
Tel. 0231-1890339
Fax. 0231-1890337
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.watpah-analayo.org

วัดธรรมนิวาส
Wat Dhammaniwasa (Theravada- Waldtradition)
Buddhistisches Zentrum
Freunder-Weg 69
52068 Aachen
Tel. 0241-4014081
Fax. 0241-4014082
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.wat-dhammaniwasa.de

วัดชัยมงคล Wat Chaimongkol 
Kalk-Mülheimer Str. 317 
51065 Köln 
Tel.: 0221-96496483 
Handy: 01522-6073923

Thailändisch-Deutscher Kulturverein Wat Dhammabharami e.V. 
วัดธรรมบารมี
Engelbertstr. 1a 
44379 Dortmund 
Tel.: 0231-963 36 82, 0231-696 96 14, 0231-696 96 15 
Fax: 0231-963 36 82 
Mobil: 0160-960 322 54

วัดเจริญธรรม Wat Charoen Dham e.V. 
Brunnen Str. 22 
32676 Lügde 
Tel.: 05281-163682 
Mobil: 0172 06601960 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Schleswig-Holstein  
Wat Katanyutaram Meditationszentrum 
วัดกตัญญุตาราม

Mölingstr. 8 
24103 Kiel 
Tel.:/Fax: 0431-90 66 929 
   Niedersachsen  

วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร์ 
Wat Dhammavihara Hannover
เจ้าอาวาส พระมหาทองนาค นาควโร
Am Ahlemer Turm 3
30453 Hannover (Ahlem)   
Tel: 0511-7685746
Fax: 0511-5421931

 
   Hessen  

Wat Buddha Frankfurt
Odenwaldstr. 22   
65479 Raunheim

Wat Bodhi-Dhamm, Buddhistischer Verein e.V.
พระเบญจมินทร์ วรกิจโจ
Melchoirstr. 9
65929 Hoechst/Frankfurt am Main
Tel. 069-30066768/-9
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,          
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.bodhi-dhamm.de

วัดพุทธมงคล วราราม
Wat Buddhamongkolwararam
Thailandischer Kulturverein Wat Thai Germany e.V.
พระมหา พยรรคฆิณฑฒ์
Kirchstr. 8
63538 Gross-Krotzenburg
Tel/Fax 06186-914890
www.buddhamongkol.com

วัดพุทธปิยวรา ราม
Wat Buddha Piyawararam
Thailaendische Buddhisten e.V.
Meditationszentrum    
พระครูสังฆรักษ์ชเนศร์ ชุตินธโร
Dietzenbacherstr. 6
63303 Dreieich-Gotzenhain
Tel. 06103-833253 
Fax. 06103-831958
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.buddhapiya.org

 

   Baden Württemberg  

Wat Buddha Heilbronn 
วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Raiffeisenstr. 58 
74182 Obersulm-Willsbach 
Tel.: 0713-45165651, 0713-45165652

Wat Buddhanantaram 
วัดพุทธนันทาราม
Hebelstr. 3 
74889 Sinsheim 
Tel.: 07261-62016 
Handy: 0176-2456121

Wat Sanghavihara 
วัดสังฆวิหาร
Lerchenstr. 79 
70176 Stuttgart 
Tel.: 0711-31963999, 0711-60707333 
Handy: 0171-4995236
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thailändisches Kultur Zentrum-Bodensee e.V. 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วิปัสสนากรรมฐาน) พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงคโล)> 
Lindauerstr.76 
88085 Langenargen 
Tel.: 0754-393-9777 
Fax: 0754-393-9778 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Bayern  

Buddhistischer Tempel Nürnberger LAND e.V. 
วัดไทยนึร์นแบร์ก
Gebet- und Begegnungsstätte Nürnberg-Süd 
Lenzstr. 5 
90408 Nürnberg 
Tel.: 0911-431 87 87

Wat Buddhadhamma 
วัดพุทธธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรม) นครมิวนิค

Keferloherstr. 99 
80807 München 
Tel.: 089-600 862 87-8 
Fax: 089-600 862 89  

Wat Thai Munich 
วัดไทยมิวนิค

Bad-Dürkheimer Str. 14 
81539 München-Giesing 
Tel.: 089-812 46 41 
Fax: 089-68 01 92 28  

Wat Thepwongsaram 
(Thailändischer Kulturverein Wat Thepwongsaram Nürnberg Germany e.V.) 

วัดเทพวงศาราม เมืองนึร์นแบร์ก 

Rothenburger Str. 39 
90443 Nürnberg 
Tel.: 0911-801 61 41, 0176-516 366 92

Wat Phra Dhammakaya Bavaria 
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Heinkelstr. 1 
86343 Königsbrunn 
Tel/Fax.: 08231-9574531 
Mobil: 0162-6340013

Wat Santiwararam วัดสันติวราราม
Dr.-Zeiler-Platz 3 89362 Offingen
Tel.: 08224-8045888, 08224-8045889
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Saarland  

วัดสมเด็จ เยอรมนี
Wat Somdej Germany   
พระครูปลัดไพบูลย์กิจ อัคคะวิปุโล
Waldhoelzbacherstr. 19
66679 Losheim-Waldhoelzbach
Tel. 06872-9214410 
Mob. 0174-6109153
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.watsomdej.com