พิมพ์

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ลิน


ที่อยู่: Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร.: (030) 794 810
โทรสาร.: (030) 794 81 511
E-mail:

ข้อมูลกงสุล/ทั่วไป: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Homepage: http://www.thaiembassy.de

สำหรับส่วนบริการงานด้านกงสุล

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 13.00 น.
(การยืนขอวีซ่าถึงเวลา 12.30 น.)

สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ระหว่างช่วงเวลา 14.30- 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

- หนังสือเดินทาง 030 / 79 48 11 11

- งานนิติกรณ์ 030 / 79 48 11 12

- ข้อมูลทั่วไป 030 /79 48 11 01


หมายเลขโทรสาร 
030 /79 48 11 18

 

รายละเอียดของบัญชีธนาคารเพื่อการโอนค่าธรรมเนียม

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี Royal Thai Embassy

IBAN: DE67 1007 0000 0419 2050 00

BIC Code: DEUTDEBBXXX

ธนาคาร Deutsche Bank