พิมพ์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเมืองดึสเซลดอร์ฟ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำเมืองดึสเซลดอร์ฟ

Address: Rüttenscheider Str. 199, 45131 Essen
Tel.: (0201) 95979334
Fax.: (0201) 95979445

 

 

Dr. Stephan J. Holthoff-Pförtner Honorary Consul
 
Mrs. Temur Personal Assistant

 
Mr. Ulrich Schwenk First Secretary to the Honorary Consul General