พิมพ์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address: Bethmannstraße 58, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 133 775 65
Fax.: (069) 133 775 67
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นายกีรติ จันทร์ตรี ผู้จัดการฝ่ายขายยุโรป