พิมพ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Address: Bethmannstraße 58, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 2549 4640
Fax.: (069) 2549 4642 0
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์ รองกงสุลใหญ่ (ฝ่ายการพาณิชย์)  
น.ส.สัญฉวี พัฒนจักร กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์)