พิมพ์

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Address: Bethmannstraße 58, 5.OG, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 9291 230
Fax.: (069) 9291 232 0
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ดร. รัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการ  
นางสาวยอดกมล สุธีรพจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นางจุลดา สิโรรส ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน)  
ดร. ดวงกมล เย็นยิ่ง ดีทริช พนักงานประสานงานทั่วไป