พิมพ์

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Address: Bethmannstraße 58, 5.OG, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 9291 230
Fax.: (069) 9291 232 0
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฎพร รองกงสุลใหญ่ (ฝ่ายการลงทุน)  
นายอิทธิโชติ ดำรงรักษ์ธรรม กงสุล (ฝ่ายการลงทุน)  
นางจุลดา สิโรรส ผู้ช่วยดำเนินการ  
นางวิไลวรรณ ชโรเดอร์ พนักงานประสานงานทั่วไป