พิมพ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Address: Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 69 86 82 05
Fax.: (069) 69 86 82 28
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage: www.thaikonfrankfurt.de 

 

     
นายณัฐพัฒน์ ชำนิจารกิจ รองกงสุลใหญ่  
นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล  
นายปรมะ จำรัสโรมรัน กงสุล  
นางสาวนวลแพร บุนนาค กงสุล  
นางนันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์ กงสุล