พิมพ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

Address: Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 69 86 82 05
Fax.: (069) 69 86 82 28
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage: www.thaikonfrankfurt.de 

 

 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่   
นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่  
นายตรีเทพ นพคุณ กงสุล  
นายมณฑล จันทร์ศิริ กงสุล  
นายมนัสวีร์ ตัญญไพบูลย์ กงสุล  
นางนันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์ กงสุล