พิมพ์

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำเยอรมนี ออสเตรีย และยุโรปตะวันออก

บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประจำเยอรมนี ออสเตรีย และยุโรปตะวันออก

Address: Zeil 127, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 9287 4100, 9287 4300
Fax.: (069) 9287 4555
Cargo: (069) 692 702
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นายปรีชา นะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เส้นทางบินยุโรป  
Mr. Surachai Kormitin Head of Europe Operations Center  
นายธีระ บัวศรี นายสถานี  
นางอุไรวรรณ เจนภาษา รองนายสถานี  
นายนรินทร์ วิริยะพงษ์ศรี นายช่างประจำสถานี