พิมพ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต

Address: Bethmannstraße 58, 60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 138 139 0
Fax.: (069) 138 139 50
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Homepage: www.thailandtourismus.de
 

 

นางสาวสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการ  
นายพงษ์ทอง อินทรทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายสมชาย ชัยเจริญสิน ผู้ช่วยประสานงาน  
นางดวงใจ เคาส์เลอร์ ผู้ช่วยประสานงาน  
นางสาวกนกกาญจน์ เวลสุนทร ผู้ช่วยประสานงาน  
นายวิชัย โขศิรินันท์ ผู้ช่วยประสานงาน