พิมพ์

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครมิวนิก

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครมิวนิก

Address: Prinzenstraße 13, 80639 Munich
Tel.: (089) 168 9788
Fax.: (089) 13071 381
Website: www.thaikonsulatmuenchen.de, www.thaikonsulatdresden.de
 

 

Mrs. Barbara Riepl Honorary Consul-General  
Mrs. Stephanie Reinhart Secretary