พิมพ์

บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประจำนครมิวนิก

บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประจำนครมิวนิก

Address: Bayerstraße 83, 80335 Munich
Tel.: (089) 2420 7030
Fax.: (089) 2420 7070
E-mail: 
 

 

นายธงชัย ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป  
นายวีรยตม์ บุรานนท์ นายสถานี
 
นายวิโรจน์ สว่างเถื่อน นายช่างอาวุโส