พิมพ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

Address: Petzowerstraße 1, 14109 Berlin
Tel.: (030) 805 0040 
Fax.: (030) 805 00451
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

นายวิรจิต สุวรรณประดิษฐ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)  
นายธนิต หิรัญกิจรังษี เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
นางสาวสุขุมาลย์ คงตุก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
นางสาวพิมพ์นารา สินเจิมสิริ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
นายมาร์ค ไรอัน การ์เซีย  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น