พิมพ์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท

Address: Pforzheimer Straße 381, 70499 Stuttgart
Tel.: (0711) 226 4844
Fax.: (0711) 226 4856
Website: www.thaikonsulat.de
 

 

Mrs. Marianne Zorn Honorary Consul  
Mrs. Kerstin Waldberg Secretary