พิมพ์

ทำเนียบรายชื่ออุปทูตและเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเยอรมนี

อัครราชทูต

      เริ่มดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตโดยสถานอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีเขตอาณาครอบคลุมเยอรมนี

 

หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์)

HIS SERENE HIGHNESS PRINCE PRISDANG CHUMSAI

2426 - 2430 (1883 - 1887)

 

      พ.ศ.2430 เปิดทำการสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ (พระยามหาโยธา - นกแก้ว คชเสนี)

MR. THE MARQUIS OF MAHAYOTHA

2430 - 2434 ( 1887 - 1891 ) 

 

พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม 

PHYA KRAI KOSA

2434 - 2444 (1891 - 1901) 

 

พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก สาณเสน)

MR. THE MARQUIS OF VISUTE KOSA

2444 - 2449 (2444 - 2449)

 

พระยาศรีธรรมศาส์น (พระยาสุวรรณศิริ - ทองดี สุวรรณศิริ

PHYA SRIDHAMASASANA

2449 - 2456 (1906 - 1913)

 

หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล (พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย)

HIS SERENE HIGHNESS PRINCE TRAIDOS PRABANDH

2456 - 2460 (1913 - 1917)

(ไทยประกาศสงครามและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยอรมนี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2460

และสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ปิดทำการชั่วคราว)

(ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยอรมนีและเปิดสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน อีกครั้งเมื่อปี 2468)

หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล

HIS SERENE HIGHNESS PRINCE DAMRAS DAMRONG

2468 - 2471 (1925 - 1928)

หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล

HIS SERENE HIGHNESS PRINCE VIBULYA SVATIWONGS

2471 - 2472 (1928 - 1929)

 

หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล

HIS SERENE HIGHNESS PRINCE DAMRAS DAMRONG

2472 - 2473 (1929 - 1930)

 

พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงศ์ เทวกุล

MAJ.GEN. HIS SERENE HIGHNESS PRINCE PRIDI DEBYABONGS DEVAKULA

2473 - 2474 (1930 - 1931)

พระยาสุพรรณสมบัติ (ติน บุนนาค)

PHYA SUBARN SOMPATI

2476 - 2478 (1933 - 1935)

 

พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)

PHYA RAJAWANGSAN

2478 - 2480 (1935 - 1937)

พ.ศ.2480 เปิดทำการสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

พระสุนทรวาจนา (สุนทร สาลักษณ์)

PHRA SUNDARA VACHANA

2480 (1937)

พลตรี ประศาสน์ ชูถิ่น (พระประศาสน์พิทยายุทธ)

PHRA PRASASNA BHIDYAYUDHA

2481 (1938)

พ.ศ.2496 เปิดทำการสถานอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนีตะวันตก

หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)

LUANG CHAMNANNITIKASETRA (UTHAI SAENGMANEE)

2496 - 2499 (1953 - 1956)

2499 - 2502 (1956 - 1959)

นายดิเรก ชัยนาม

MR. DIRECK JAYANAMA

2502 - 2508 (1959 - 1965)

 

นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล

MR. KONTHI SOUPHAMONGKON

2508 - 2513  (1965 - 1970)

พันเอก จินตน์ กุญชร ณ อยุธยา

COL. CHINTANA KUNJARA

NA AYUDHYA

2513 - 2516 (1970 - 1973)

นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร

MR. UPADIT PACHARIYANGKUN

2516 - 2519 (1973 - 1976)

นายแผน วรรณเมธี

MR. PHAN WANNAMETHEE

2519 - 2520 (1976 - 1977)

นายอานันท์ ปันยารชุน

MR. ANAND PANYARACHUN

2520 - 2522 (1977 - 1979)

นายสุธี ประศาสน์วินิจฉัย

MR. SUDHEE PRASAVINITCHAI

2522 - 2525 (1979 - 1982)

นายโกศล สินธวานนท์

MR. KOSOL SINDHVANANDA

2525 - 2530 (1982 - 1987)

 

นายสากล วรรณพฤกษ์


MR. SAKOL VANABRIKSHA

2530 - 2536 (1987 - 1993)

 

นายประพจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา


MR. PRAPHOT NARINTHRANGURA NA AYUDHYA

2536 - 2539 (1993 - 1996)

นายกษิต ภิรมย์


MR. KASIT PIROMYA

2540 - 2544 (1997 - 2001)

(1 สิงหาคม 2542 ย้ายสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ ไปอยู่กรุงเบอร์ลิน)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

นายสุรพงษ์ ชัยนาม


MR. SURAPHONG JAYANAMA

2544 - 2546 (2001 - 2003)

นางชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์


MRS. CHOLCHINEEPAN CHIRANOND

2546 - 2550 (2003 - 2007)

นายสรยุตม์ พรหมพจน์


MR. SORAYOUTH PROMPOJ

2550 - 2552 (2007 - 2009)

นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร

MR. CHARIVAT SANTAPUTRA2552 - 2555 (2009 - 2011)

นางนงนุช เพ็ชรรัตน์


MRS. NONGNUTH PHETCHARATANA

2555 - 2559 (2011 - 2016)

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร

MR. DHIRAVAT BHUMICHITR

2559 - ปัจจุบัน (2016 -present)