สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
The Royal Thai Embassy
ที่อยู่/address
Lepsiusstrasse 64/66 12163 Berlin
โทร./Tel. (030) 794 810
โทรสาร./Fax (030) 794 81 511

บริษัท การบินไทย (มหาชน) จำกัด ประจำเยอรมนี ออสเตรีย และยุโรปตะวันออก

Address: Zeil 127, 60313 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 9287 4100, 9287 4300

Fax.: (069) 9287 4555

Cargo: (069) 692 702

E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายนนท์ กลินทะ

ผู้จัดการทั่วไป  

นายวิรัช คุ้มดิษฐ

ผู้จัดการบัญชี

นางกตัญชลี ศุขแพทย์

นายสถานี

นางอุไรวรรณ เจนภาษา

รองนายสถานี

นายชาญยุทธ ไวยทรง

วิศวกรสถานี